Kehitystyö

Kehitystyö

Polypropeenihuovasta valmistetun rakennusnauhan kehitystyö on alkanut 1980-luvulla. Hirsitiivisteratkaisu kehiteltiin yhteistyöhankkeissa, jossa nauhan soveltuvuutta puurakenteeseen tutkittiin tarkoin. Tutkimus- ja kehitystyön konsortiohankkeet käynnistyivät 1990-luvulla ja niihin osallistuivat Honkarakenne Oyj, Tikkurila Paints Oyj, Azko Nobel Coatings Oy sekä VTT.

Tutkimus- ja kehitystyön tavoitteena oli paneutua kolmen komponentin hirsirakenneratkaisuihin ja löytää terveellisen ja kestävän hirsirakentamisen malli.

Lue lisää tutkimustyön ensi vaiheista liitteenä olevasta VTT:n ”Rakentavaa tietoa” -tiedotteesta.

Kehitystyö ja seurantatutkimukset jatkuivat aina vuosituhannen vaihteeseen saakka, ja saadut tulokset osoittivat selvästi riveen osalta Koskenpään Huopatehtaan polypropeeniriveen erinomaisen soveltuvuuden hirsirakenteisiin.

KH-rakennusnauha_hirsitiivisteena_kiinnitys_2

KH-rakennusnauhan etuihin kuuluu vahvasti sen kosteudensietokyky, koska tiiviste ei pidätä kosteutta, vältytään muun muassa yksittäisten pisteiden voimakkailta kosteusrasituksilta. KH-nauha antaa puun hengittää ja tasata rakenteen kosteutta luonnonaikojen rytmissä.